Friday, July 19, 2024
Home Tags โรคต่อต้านสังคม

Tag: โรคต่อต้านสังคม

“It’s Okay to Not be Okay” ซีรีส์รักปกติของคนไม่ปกติ?

สิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่ว่าใครก็ต้องการ คือ "ความรัก" รักที่ดีจะเยียวยาทุกสิ่ง ไม่ว่าเขาจะเป็นคนปกติหรือไม่ปกติ พวกเขาก็สัมผัสความรักจากคุณได้