Sunday, June 23, 2024
Home Tags แพทย์แผนจีน

Tag: แพทย์แผนจีน

ปรับสมดุลร่างกายกับแพทย์แผนจีน

หัวใจหลักของการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีตามแพทย์แผนจีน คือ การปรับสมดุลอินหยางของร่างกายให้สมดุล ปรับสมดุลการไหลเวียนเลือด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

“ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์” จุดหมายใหม่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ จุดเปลี่ยนของการเดินทางและการดูแลสุขภาวะ เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ จุดหมาย "ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์"

อัมพาตใบหน้า รักษาได้ด้วยการฝังเข็ม โดยคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

โรคอัมพาตใบหน้า รักษาได้ด้วยการฝังเข็ม ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อใบหน้าฟื้นฟูได้ดีขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด