Wednesday, August 4, 2021
Home Tags เมลแปลก

Tag: เมลแปลก

ทำความรู้จักไวรัสที่แฝงตัวมากับอีเมล

จุดบอดที่ทำให้กลุ่มอาชญากรออนไลน์ได้มีพื้นที่ในการก่ออาชญากรรมคือ อีเมล หลายถูกโจมตีด้วยความไม่รู้ ดังนั้น มารู้จักไวรัสที่มาพร้อมกับอีเมลแปลกหน้ากันดีกว่า