Thursday, March 30, 2023
Home Tags เพิ่มโอกาสรอด

Tag: เพิ่มโอกาสรอด

ทักษะการปฐมพยาบาล สิ่งที่ควรอยู่ในหลักสูตรการศึกษาไทย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากในชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้เสมอ แต่หลาย ๆ คนทำไม่เป็นเพราะการศึกษาไม่ได้สอน