Friday, July 19, 2024
Home Tags เป็นห่วง

Tag: เป็นห่วง

วิธีแสดงว่า “แคร์” ของแต่ละราศี

การแสดงออกว่า "แคร์" แต่ละราศีก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน แล้วคนข้างกายคุณล่ะ มีลักษณะตรงกับวิธีการ "แคร์" ของแต่ละราศีมากน้อยแค่ไหน