Friday, May 24, 2024
Home Tags เปลี่ยนพฤติกรรม

Tag: เปลี่ยนพฤติกรรม

หลัก “10-20-60” สำหรับคนทำงานออฟฟิศ

ออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของคนทำงานออฟฟิศ เกิดจากการต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงต่อวัน ป้องกันได้ ด้วยหลัก "10-20-60"

ออฟฟิศซินโดรม อาการที่ป้องกันได้

กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีป้องกันและปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม. เมื่อยตัวและเมื่อยตา หลีกเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรม ที่มักเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ

ปรับ 3 ป. ลดความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม

คนทำงานออฟฟิศเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมเนื่องจากท่าทางการทำงานไม่เหมาะสม กรมควบคุมโรคแนะปรับ 3 ป. ลดความเสี่ยง ปรับสภาพแวดล้อม เปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังกายเป็นประจำ