Sunday, September 24, 2023
Home Tags เทรนด์อาหาร

Tag: เทรนด์อาหาร

“โปรตีนทางเลือก” เทรนด์การกินที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โปรตีนทางเลือก คือการกินโปรตีนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์ เป็นเทรนด์การกินที่กำลังได้รับความนิยม มันไม่ได้แค่ดีต่อสุขภาพแต่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

9 เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2020

9 เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม ที่จะเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2020