Thursday, October 5, 2023
Home Tags เทคนิคการจำ

Tag: เทคนิคการจำ

ทริคง่ายๆ แก้ปัญหา “ขี้หลงขี้ลืม”

ปัญหา “ขี้ลืม” เป็นกันได้ทุกคนไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่จะทำอย่างไรไม่ให้ลืม นักวิทยาศาสตร์มีทริคง่ายๆมาแนะนำกัน