Wednesday, April 24, 2024
Home Tags เด็กทำผิด

Tag: เด็กทำผิด

พฤติกรรมเด็กที่เป็นปัญหาสังคม สะท้อนถึงครอบครัวอย่างไร

ต้นเหตุจริง ๆ ของปัญหาอาชญากรเด็ก จริง ๆ แล้วมันเริ่มต้นมาจาก "สถาบันครอบครัว" ที่ควรจะเป็นสถาบันที่ปลูกฝังให้บุตรหลานโตไปไม่เป็นปัญหาสังคมหรือเปล่า?