Friday, January 27, 2023
Home Tags เขียนเรซูเม่

Tag: เขียนเรซูเม่

เขียนเรซูเม่สมัครงานอย่างมือโปร ไม่ต้องใส่ 7 สิ่งนี้ลงไป!

เป้าหมายสูงสุดของการเขียนเรซูเม่ คือให้บริษัทหยิบมาพิจารณาและได้งานทำ ดังนั้น เราจึงต้องเขียนเรซูเม่ให้เป็นมืออาชีพที่สุด ตัดสิ่งที่ไม่เป็นคุณออกให้หมด!

จะเขียนเรซูเม่ให้สะดุดตา HR ภายใน 6 วินาทีได้อย่างไร

คนที่มีหน้าที่พิจารณาเรซูเม่ในเบื้องต้นของคุณนั้น มีเวลาเฉลี่ยเพียง 6 วินาทีเท่านั้นในการสแกนหาคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ เพราะผู้สมัครมีเยอะ