Thursday, June 13, 2024
Home Tags อ่อนแรง

Tag: อ่อนแรง

BELL’S PALSY หน้าเบี้ยวครึ่งซีก แต่ไม่น่ากลัว

Bell's palsy ภาวะใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก เกิดจากกล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งทำงานผิดปกติ มีสาเหตุมาจากการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 รักษาให้หายขาดได้