Sunday, May 26, 2024
Home Tags อาชญากรเด็ก

Tag: อาชญากรเด็ก

พฤติกรรมเด็กที่เป็นปัญหาสังคม สะท้อนถึงครอบครัวอย่างไร

ต้นเหตุจริง ๆ ของปัญหาอาชญากรเด็ก จริง ๆ แล้วมันเริ่มต้นมาจาก "สถาบันครอบครัว" ที่ควรจะเป็นสถาบันที่ปลูกฝังให้บุตรหลานโตไปไม่เป็นปัญหาสังคมหรือเปล่า?

สังเกตเด็ก ๆ สุ่มเสี่ยงจะก่ออาชญากรรมหรือไม่

อายุของอาชญากรคดีสะเทือนขวัญเด็กลงทุกวัน เด็กและเยาวชนอายุสิบกว่า ๆ ก็กลายเป็นฆาตกรฆ่าคนตายแล้ว ชวนสังเกตว่าพวกเขาสุ่มเสี่ยงจะก่ออาชญากรรมหรือไม่

ปัญหาสังคม! อาชญากรวัยละอ่อน กับค่านิยมผิด ๆ ที่แก้ยาก

"ค่านิยมบางอย่าง" ของเยาวชนทำไมกลายเป็นเรื่องสำคัญ ใครทำได้สำเร็จจะได้รับคำชม ได้รับการยอมรับ โดยขาดความยั้งคิดและรู้ผิดชอบชั่วดีว่ามันไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย