Friday, July 19, 2024
Home Tags อัปสกิล

Tag: อัปสกิล

20 ทักษะที่องค์กรตามหา วางแผนอัปสกิลก่อนเปลี่ยนงานใหม่

เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ ใครหลายคนอาจวางแผนที่จะเปลี่ยนงานใหม่ช่วงต้นปีหน้า เพื่อเพิ่มทักษะในเรซูเม่และโอกาสในการได้งานใหม่ จะต้องวางแผนอัปสกิลอะไรบ้าง