Thursday, June 13, 2024
Home Tags อวัยวะ

Tag: อวัยวะ

ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ

การบริจาคอวัยวะของตนเองเมื่อชีวิตสิ้นสูญไปแล้ว เพื่อให้ถูกนำไปใช้ปลูกถ่ายอวัยวะต่อชีวิตให้กับผู้อื่น ถือเป็นทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ มีเรื่องควรรู้อะไรบ้าง

หยุดได้หยุด! อย่าทำร้าย “ตับ” ไปมากกว่านี้

"ตับ" เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย เราจึงควรหันมาดูแลสุขภาพตับ และหยุดพฤติกรรมทำร้ายตับทั้ง 13 พฤติกรรมนี้ ก่อนที่ตับจะไม่อยู่ทำงานให้กับร่างกาย