Tuesday, April 16, 2024
Home Tags หมอหนี้เพื่อประชาชน

Tag: หมอหนี้เพื่อประชาชน

รู้จักโครงการ “หมอหนี้เพื่อประชาชน” ช่วยเหลือลูกหนี้ที่เดือดร้อน

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การเงินสะดุด “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน” จึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยหาทางออกในการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจได้