Sunday, October 24, 2021
Home Tags สุภาษิต

Tag: สุภาษิต

5 สำนวน-สุภาษิต ที่สะท้อน Stereotype แบบไทย ๆ

สำนวน สุภาษิต เปรียบเสมือนคำเตือนและคำสอนที่มีมาตั้งแต่อดีต นั่นแสดงให้เห็นว่าในสังคมที่เราอยู่มีคนลักษณะดังกล่าวอยู่จริง!