Sunday, May 26, 2024
Home Tags สายวิทย์

Tag: สายวิทย์

เรียนสายไหนก็สอบหมอได้ กสพท เปลี่ยนหลักเกณฑ์ปี 67

กสพท เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ สมัครสอบคณะกลุ่มแพทย์ ไม่จำเป็นต้องเรียนจบสายวิทย์ ทุกแผนการเรียนสมัครสอบได้ โอกาสในการได้เรียนหมอ วัดที่คะแนนไม่ใช่แผนการเรียน!

เมื่อผู้ปกครองเปิดกว้าง เด็กยุคใหม่จึงเมิน “สายวิทย์” ไปซบ “สายศิลป์”

ปัจจุบันผู้ปกครองเปิดกว้างมากขึ้น จึงให้ลูก ๆ ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบด้วยตัวเอง พวกเขาจึงเทใจไปเรียนสายศิลป์กันมากขึ้น เพราะไม่ต้องถูกบังคับเหมือนแต่ก่อน