Friday, July 19, 2024
Home Tags สั่งสอน

Tag: สั่งสอน

สอนบุตรหลานอย่างไรให้รู้จัก “ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น”

คนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยกำลังโต วัยกำลังเรียนรู้ วัยกำลังคึกคะนอง ควรจะต้องสอนบุตรหลานอย่างไร เพื่อปลูกฝังให้พวกเขารู้จักให้เกียรติและเคารพคนอื่น