Friday, July 26, 2024
Home Tags สสย.

Tag: สสย.

“เสียงสาละวิน เมืองสร้างสุข” พลิกฟื้นภาพลักษณ์ด้วยพลังสื่อเยาวชน

“เสียงสาละวิน เมืองสร้างสุข” โครงการดี ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อหวังพลิกภาพลักษณ์สาละวินจากลบให้กลายเป็นบวก ด้วยพลังสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชน