Thursday, October 5, 2023
Home Tags สนามบินดอนเมือง

Tag: สนามบินดอนเมือง

ความหวัง “รถไฟความเร็วสูงในไทย” ใกล้ความจริงแค่ไหนแล้ว?

ประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านคุณภาพชีวิต การคมนาคม และด้านเศรษฐกิจของไทยเลยทีเดียว

รู้ยัง ? สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ จอดรถตรงไหน เสียเงินเท่าไร

เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างคุ้มค่า

ถึงเวลาหรือยัง พัฒนา “สนามบิน” ให้พร้อมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

หากคิดจะก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ถึงเวลาแล้วหรือยังกับการพัฒนาสนามบินบ้านเราให้พร้อมรับแขกบ้านแขกเมือง