Sunday, June 23, 2024
Home Tags ลดปัญหาการว่างงาน

Tag: ลดปัญหาการว่างงาน

อาชีวศึกษา จับมือ เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น พัฒนานวัตกรรมแรงงานยุคใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด วางแผนโครงสร้างด้านตลาดแรงงาน บนพื้นฐานแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานยุคใหม่