Wednesday, April 24, 2024
Home Tags รับความจริงไม่ได้

Tag: รับความจริงไม่ได้

อยากมีแต่ชีวิตจริงมีไม่ได้ จึงพยายามจะมีด้วยการ “โกหก”

เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า "ความไม่มีที่อยากมี แต่ชีวิตจริงมีไม่ได้" เหตุใดจึง "สร้างความไม่พอใจในตัวเองจนอยากจะเป็นคนอื่น" ให้ใครบางคนได้มากขนาดต้อง "โกหก"