Sunday, June 23, 2024
Home Tags รังสี

Tag: รังสี

กัมมันตรังสีคืออะไร ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเป็นเรื่องใหญ่

กัมมันตรังสีไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิด อย่างน้อยที่สุด เราควรมีความรู้พื้นฐานว่ามันไม่ใช่วัตถุที่จะไปจับหรือขโมยมาขายของเก่าได้ตามใจชอบ! มันอันตราย!