Sunday, June 23, 2024
Home Tags รักยั่งยืน

Tag: รักยั่งยืน

ตัวแปรความรักที่ยั่งยืน คือการให้และการเคารพซึ่งกันและกัน

นอกจากความรักและความเข้าใจ มีสิ่งสำคัญอีก 2 สิ่งที่จะทำให้ความรักยั่งยืนมั่นคง คือ การให้และการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้คน 2 คนที่ต่างที่มาอยู่ร่วมกันได้