Sunday, December 5, 2021
Home Tags รักง่าย หน่ายไว

Tag: รักง่าย หน่ายไว

สรรหามาเล่า EP9 : รักแบบ “รักง่าย หน่ายไว” เป็นเรื่องปกติธรรมดา

Podcast "สรรหามาเล่า" โดย "ตุ๊กตา" ธันยพัชร์ ขำเลิศ "รักง่าย หน่ายไว" เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วในสังคมยุคใหม่ เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้อยู่กันไม่ยั่งยืน