Sunday, June 23, 2024
Home Tags รถไฟฟ้าความเร็วสูง

Tag: รถไฟฟ้าความเร็วสูง

“รถไฟฟ้าความเร็วสูง” อีกครั้งที่ “ม. 44” คือบทสรุปของการแก้ปัญหา

กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ถือเป็นอีกครั้งที่ คำสั่ง ม. 44 คือทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น