Tuesday, January 25, 2022
Home Tags รถโดยสาร

Tag: รถโดยสาร

ปัญหาราคาค่าโดยสารขนส่งสาธารณะต่อชีวิตคนเมือง โดย ดร.สุเมธ

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ตอบปัญหาประเด็นการขึ้นราคาและการพํฒนาบริการของข่นส่งมวลชน

วิบากกรรมของคนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

การเอารัดเอาเปรียบและฉวยโอกาส รวมถึงทางเลือกเพียงเล็กน้อย ทำให้การเดินทางลำบากมากขึ้น คุณภาพต่ำลง

รวมขนส่งสาธารณะ – รถประจำทาง ให้บริการถึงกี่โมงในคืนเคาท์ดาวน์?

คืนวันสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใครที่จะออกไปเคาท์ดาวน์ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง รถไฟฟ้า - ใต้ดิน พร้อมใจขยายเวลาให้บริการ!