Tuesday, April 16, 2024
Home Tags รถหมดประกัน

Tag: รถหมดประกัน

เช็กลิสต์ที่ต้องมี! เมื่อรถหมดระยะประกัน

ใครที่ไม่รู้ว่าควรตรวจเช็กอะไรหลังจากรถหมดประกันศูนย์ไปแล้ว Tonkit360 มีเช็กลิสต์มาฝากคนรักรถกันว่ามีอะไรบ้างที่ตรวจสภาพกันเป็นพิเศษบ้าง