Wednesday, October 4, 2023
Home Tags ย้ายบ้าน

Tag: ย้ายบ้าน

ย้ายบ้าน เปลี่ยนที่อยู่บ่อย มีความเครียดที่เด็กต้องแบกรับ

การย้ายบ้าน เปลี่ยนที่อยู่บ่อย ๆ ภายนอกเด็กอาจดูสนุก ตื่นเต้นที่ได้รู้จักใครมากมาย แต่ลึก ๆ แล้วพวกเขาไม่มีเวลามากพอจะสนิทกับใครเลยสักคน ตรงนี้อาจเป็นปัญหา