Wednesday, October 4, 2023
Home Tags ยอมรับความจริง

Tag: ยอมรับความจริง

ยอมรับความผิดพลาดด้วยการเชิดหน้า “ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้”

นี่ไม่ใช่หนังสือฮาวทู แต่คือหนังสือที่เป็นคำบอกเล่าจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ของคนที่ชื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล ตั้งแต่วัยหนุ่ม กับความฝันอันยิ่งใหญ่