Thursday, June 13, 2024
Home Tags ม.44

Tag: ม.44

“รถไฟฟ้าความเร็วสูง” อีกครั้งที่ “ม. 44” คือบทสรุปของการแก้ปัญหา

กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ถือเป็นอีกครั้งที่ คำสั่ง ม. 44 คือทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น