Tuesday, April 16, 2024
Home Tags มีมารยาท

Tag: มีมารยาท

เป็นคนที่น่ารักบ้างก็ได้นะ! ตัวแม่ก็แคร์บ้างอะไรบ้าง

เป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่น และการเป็นคนน่ารัก ก็น่าจะดีกว่าการใจร้ายต่อกัน เปลี่ยนจาก "ตัวแม่จะแคร์เพื่อ!" เป็น "ตัวแม่ก็แคร์เป็น!"