Sunday, June 23, 2024
Home Tags ภาวะหมดไฟ

Tag: ภาวะหมดไฟ

Doctor Slump กราฟชีวิตของ “หมอ” ก็ดำดิ่งถึงขีดสุดเหมือนกัน

ชีวิตหมอที่ดูเหมือนจะสวยงามและประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงมีเรื่องน่าหดหู่และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เสมอ นำพาเขาและเธอไปพบกับความตกต่ำขีดสุดในอาชีพ

7 วิธี “เติมเชื้อไฟ” ในการทำงาน

ภาวะ "หมดไฟในการทำงาน" เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน หากปล่อยไว้ไม่ดีแน่นอน เพราะอาจส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในระยะยาวได้