Friday, July 26, 2024
Home Tags ภัยบนโลกออนไลน์

Tag: ภัยบนโลกออนไลน์

“สื่อไซเบอร์วัคซีน” สร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์

การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อเตือนภัยบนโลกออนไลน์ ถือเป็นไซเบอร์วัคซีนภูมิคุ้มกันให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้น