Tuesday, July 23, 2024
Home Tags พิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์

Tag: พิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์

ชวนเที่ยว 18 พิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์ ไม่ต้องมีความรู้เรื่องหมอก็สนุกได้

ในกรุงเทพฯ มีพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน "ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข" ซ่อนตัวอยู่มากมาย Tonkit360 จึงรวบรวม 18 พิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์น่าเที่ยวมาป้ายยา