Sunday, June 23, 2024
Home Tags ฝึกทักษะ

Tag: ฝึกทักษะ

“ไลอ้อน” ลงพื้นที่ให้ความรู้ สุขอนามัยช่องปากและฟันกับนักเรียน

“ไลอ้อน” เดินหน้าให้ความรู้นักเรียน รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขอนามัยด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี