Sunday, June 23, 2024
Home Tags ผู้มีรายได้

Tag: ผู้มีรายได้

“ผู้สูงอายุ” รู้หรือไม่? ถ้ามีรายได้ ก็ยังต้อง “ยื่นภาษี”

ครบรอบปีเสียภาษีแล้วต้องรู้! ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปี มาตรวจเช็กกันก่อนว่าคุณเข้าเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ หากไม่เข้าเกณฑ์ต้องทำอย่างไรบ้าง