Thursday, May 23, 2024
Home Tags ป้องกันตัวเอง

Tag: ป้องกันตัวเอง

ป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพ เมื่อไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเราได้จริง ๆ

เมื่อหน่วยงานต่างที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและป้องกันภัยให้ประชาชน ไม่ได้ช่วยเหลือเราได้เท่าที่ควรเมื่อเราตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เราจึงต้องรู้ทันกลโกงให้มากที่สุด

4 วิธีป้องกันตัว สำหรับผู้ที่อาศัยคนเดียว

หากคุณอาศัยอยู่คนเดียว ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสุภาพสตรี ซึ่งเรามี 4 วิธีป้องกันตัวเอง คำแนะนำจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มาฝาก ต้องทำอย่างไรบ้าง

3 step เบื้องต้นไม่ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยโลกออนไลน์น้อยกว่าวัยอื่น มีความอ่อนไหววิตกกังวล ทั้งเรื่องของตัวเองและบุตรหลาน ต้องป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ