Saturday, April 13, 2024
Home Tags ประคบเย็น

Tag: ประคบเย็น

อาการบาดเจ็บ เมื่อไรประคบร้อน เมื่อไรประคบเย็น รู้ได้ไง?

เมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรง สามารถปฐมพยาบาลด้วยการ "ประคบร้อน" หรือ "ประคบเย็น" ได้ แต่อาการใดควรประคบแบบไหน Tonkit360 จะพาไปหาคำตอบ