Tuesday, April 16, 2024
Home Tags บาทวิถี

Tag: บาทวิถี

เสี่ยงแค่ไหนกับชีวิตบน ‘ถนน-ทางเท้า’ เมืองไทย

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และเราควรทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น