Wednesday, July 24, 2024
Home Tags บทกวี

Tag: บทกวี

เมื่อฉันต้องการเปลี่ยนโลกใบนี้

ขอนำเอาบทกวี "I wanted to change the world" มาแปลให้คุณผู้อ่านได้อ่านกัน เพราะพิจารณาแล้วเข้ากับสถานการณ์เป็นยิ่งนัก ส่วนใครที่อ่านแล้วชอบ แต่คิดจะ Copy & Paste ลองไปหาเวอร์ชันภาษาอังกฤษ มาแปลเองดีกว่านะคะ เพราะถ้าคุณต้องการให้โลกนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนค่ะ เริ่มจากไม่ลอกงานคนอื่นนะคะ