Thursday, June 13, 2024
Home Tags น้ำมันเครื่องสูตรใหม่

Tag: น้ำมันเครื่องสูตรใหม่

อิเดมิตสึ เปิดตัวน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ IFG, IFD และ IRG มอบการปกป้องเครื่องยนต์อย่างเหนือชั้น

"อิเดมิตสึ" เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และรถจักรยานยนต์ ในชื่อ IDEMITSU IFG, IFD และ IRG มาพร้อมเทคโนโลยีนาโนเทเลอร์