Wednesday, October 4, 2023
Home Tags น้อยใจ

Tag: น้อยใจ

อย่าทำให้มีใครสักคนในบ้านต้อง “รู้สึกน้อยใจ”

ความรู้สึก "น้อยใจ" เป็นความทุกข์ทรมานที่กัดกินและบั่นทอนจิตใจได้มากกว่าที่คิด การเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน สมควรได้รับการปฏิบัติแบบที่ทำให้น้อยใจจริง ๆ เหรอ