Thursday, October 5, 2023
Home Tags นิโคติน

Tag: นิโคติน

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายซ่อนเร้น เร่งปกป้องเยาวชนไทยจากภัยล่าเหยื่อ

สถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทย นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง คาดว่าเกิดจากการถูกโฆษณาให้เข้าใจผิด คิดว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการช่วยเลิกบุหรี่ และมีอันตรายน้อย

บุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไม่แพ้บุหรี่มวน

คนเคยเชื่อกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย เพราะไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า : เพราะไม่มีอะไรปลอดภัย 100%

บุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่หลายกลายเป็นแฟชั่นนอกเหนือคำกล่าวอ้าง 'สูบเพื่อเลิกบุหรี่' แต่กลับกลายเป็นว่าติดบุหรี่ไฟฟ้าแทน ซึ่งมีผลเสียเหมือนกันต่อระบบหายใจ

“บุหรี่” มหันตภัยร้าย แม้มาในรูปแบบ “บุหรี่ไฟฟ้า”

“บุหรี่” คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 7 ล้านคนในแต่ละปี แม้จะมาในรูปแบบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ก็ยังอันตรายอยู่ดี!