Monday, July 22, 2024
Home Tags ธุรกิจ

Tag: ธุรกิจ

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมา

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดนี้จบสิ้นลง มุมมองต่อสังคมของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ธุรกิจหลาย ๆ ประเภทจะดำเนินต่อไปในลักษณะใด?

เช็กสภาพธุรกิจ คุณอยู่ในโซน “ร่วงหรือรอด”

บทวิเคราะห์นี้จะทำให้คุณได้มองเห็นภาพในอนาคตมากขึ้น เพื่อจะได้เตรียมตัวให้มีศักยภาพในการทำงานตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่อง 10 ธุรกิจดาวร่วง ปี 2020

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2020 โดยพิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างยอดขายต่อต้นทุน (กำไร) ผลประกอบการปัจจัยเสี่ยง และภาวะการแข่งขัน

“เทรนด์ปี 2020 ลงทุน ออมเงิน ทำธุรกิจ ทางไหนรอด” ตอน 4 เทรนด์ธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2020

ธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ตอบสนองความต้องการและเทรนด์พฤติกรรมของลูกค้า จะมาแรงในปี 2020

“เทรนด์ปี 2020 ลงทุน ออมเงิน ทำธุรกิจ ทางไหนรอด ทางไหนจะเกิด” ตอน 1 ทำยังใงให้เงินไหลเข้าในปี...

ปีใหม่ ลองหาการลงทุนช่องทางใหม่ ๆ กระจายความเสี่ยง และมองธุรกิจที่น่าจะไปได้ดีในปี 2020

ความจริงที่คุณต้องรู้ ถ้าอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

การออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตนเองนั้น ไม่ใช่เรื่องผิด หากเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ เพราะทำให้ตลาดมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น แต่การออกมาทำธุรกิจไม่ใช่ว่าจะมีเงิน หรือ มีความฝัน แล้วจะประสบความสำเร็จได้เพราะมันคือการวิ่งมาราธอน วิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจต้องอยู่บนความเป็นจริงที่คุณเองต้องยอมรับมันตั้งแต่เริ่มต้น

สิ่งควรรู้ หากสนใจธุรกิจด้าน eSports

จากกระแสความสนใจใน eSports ที่มากขึ้น คุณอาจสงสัยว่าหากจะลงทุนในธุรกิจนี้ควรทำอย่างไร

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ…ไม่ยากอย่างที่คิด

ประสบการณ์ ความรู้ และ เงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

2019 ธุรกิจใดบ้างที่ต้องจับตามอง

ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงกำลังจะมา