Saturday, April 13, 2024
Home Tags ท้องก่อนวัยอันควร

Tag: ท้องก่อนวัยอันควร

พฤติกรรมเสี่ยงทำวัยรุ่นและเยาวชน ติดเชื้อเอชไอวีสูง

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน ประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 9,230 คน เกือบครึ่งเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี

สำคัญนะและจำเป็นด้วย! ที่ต้องสอน “เพศศึกษา” ให้เด็กได้รู้

สิ่งสำคัญในการตัดวงจรการ "ท้องก่อนวัยอันควร" และสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานในการเอาตัวรอดจากปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คือการให้ความรู้เรื่อง "เพศศึกษา" กับเด็ก