Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ท่าเรือสว่างไสว

Tag: ท่าเรือสว่างไสว

MEA มอบของขวัญปีใหม่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนปลอดภัย

การไฟฟ้านครหลวง เปิดตัวโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” การติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้ครอบคลุมท่าเรือสาธารณะทั้งหมด ประมาณ 80 แห่ง