Sunday, October 24, 2021
Home Tags ทัศคติของไทย

Tag: ทัศคติของไทย

5 สำนวน-สุภาษิต ที่สะท้อน Stereotype แบบไทย ๆ

สำนวน สุภาษิต เปรียบเสมือนคำเตือนและคำสอนที่มีมาตั้งแต่อดีต นั่นแสดงให้เห็นว่าในสังคมที่เราอยู่มีคนลักษณะดังกล่าวอยู่จริง!