Friday, May 24, 2024
Home Tags ดำเนินธุรกิจ

Tag: ดำเนินธุรกิจ

บมจ. ชั้นนำ 7 แห่ง รับรางวัล “CMMU-ESG AWARD”

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล CMMU-ESG AWARD ด้านความยั่งยืนให้กับ 7 บริษัทมหาชน พร้อมสนับสนุนองค์กรให้นำแนวคิด ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ