Saturday, April 13, 2024
Home Tags ชีวิตเร่งรีบ

Tag: ชีวิตเร่งรีบ

Late Bloomer ความสำเร็จที่ไม่ต้องรีบ ไปช้า ๆ ก็มั่นคงได้

ตั้งแต่เมื่อไรที่ "อายุ" กลายเป็นตัวชี้วัดการประสบความสำเร็จ อายุยังน้อยแต่ต้องรีบ "ประสบความสำเร็จให้เร็ว" ทำไมล่ะ ถึงจะช้าไปหน่อยก็สำเร็จได้เหมือนกันนี่!